Manlig

Något som slagit mig på senaste tiden är att när jag jobbar med manliga klienter kommer vi ofta in på ämnet energi. Ofta saknas energi eller så riktas den fel. Vad som alltid är en ögonbrynshöjare är när jag nämner manlig energi.

De flesta har sin version av vad det innebär att utstråla manlig energi men ord som kontroll, lugn, stabilitet, ansvar, trygghet och handlingskraft kommer upp lika ofta som snällhet, beslutsamhet, styrka och faderskap.

När jag ber en man uppleva sig själv fylld av manlig energi händer något mycket häftigt med kroppen. Bröstet skjuts ut och breddas, andningen blir lugn och djup och i det nöjda ansiktsuttrycket kan man ana ett mycket starkare självförtroende, tillit till sig själv och motivation att leda sig själv till storhet.

Manlighet och självledarskap handlar inte om lejonet som vaktar reviret och slåss med andra hannar utan alfahannen som lugnt ligger i mitten av flocken och utstrålar trygghet, stabilitet och lugn i vilket de andra kan frodas. En stark man är inte den som attackerar och skrämmer utan den som lyfter och stöttar. Eller vad tycker du?

Vill du uppleva och stärka din manliga energi och bli en självklar ledare för sig själv? Kontakta Dan nu!

manligenergi-ahtola