Hur lång tid tar det att manifestera?

Hur lång tid tar det? Hur ska det ske?

Det spelar ingen roll. Hur är irrelevant. Vill du och uttrycker en ren önskan så kommer manifestationen på det sätt som universum anser bäst och lättast. Det tar den tid det tar för dig att uttrycka denna rena önskan och vilja, utan motstånd.

Låt oss säga att du sätter en deadline t ex: Innan 28/2 2019 ska jag ha 100.000 kr på kontot. I och med att du har ett datum kommer varje dag som pengarna inte finns där öka dina tvivel. Varje dag som går skapar en osäkerhet på om attraktionslagen funkar eller inte (den gör den alltid). Då kommer din vibration inte matcha 100.000 på kontot. De sista dagarna innan din deadline kommer dina tankar vara fokuserade på att det krävs ett mirakel för att det ska lyckas (och för somliga människor är mirakel sällsynta!).

Ligger ditt fokus på: “Det har inte kommit än” och du fokuserar på vad du kan se i din verklighet just nu så har du ett fokus som inte gynnar ditt flow, det märker du eller hur? Om du istället låter fokus ligga på vad du vill så börjar vi snacka. Släpper du alla måsten och bara upplever det du vill ha som om du redan har det så snabbar du på processen och är mottaglig inte bara för inspiration utan även manifestation.