ahtola

Sara och Dan Ahtola driver tillsammans Ahtola Visionsbyrå.

Tror du också att du är skapare av ditt liv och din tillvaro? Att du just nu läser dessa ord är kanske ingen slump?

Vi tror att varje människa har en inneboende längtan att finna sitt högre jag, själen, en djupare mening eller vad du vill kalla det. Ibland blir den längtan så stark att vi blir tvungna att stanna upp och se inåt. Vi inser, ofta motvilligt, att den materiella världen inte äger svaren på vår djupa längtan. Det kan kännas som en kris, som en djup förvirring och separationsångest från allt vi tillskansat oss i hopp om frid. Egot vill inte att vi ska släppa taget om föreställningen att världen består av snabba kickar och snygga prylar, eller bildning och status. När vi synar egot går det upp i rök. För att det högre jaget ska kunna vägleda oss behöver vi dessvärre spräcka bubblan. Det kan man göra på olika sätt och vi kan visa dig en av vägarna till din högsta tanke om dig själv.

Mellan 0-7 års ålder är vi vidöppna för omvärlden vilket är nödvändigt för att lära oss passa in i familjen, samhället, och kulturen. Det är då som ens syn på en själv, andra människor och relationer grundläggs. Utan ett kritiskt filter kan tyvärr negativa bilder och tankar från omgivningen fastna. Ett barn som får lära sig att det är prestationen som avgör ditt värde kan som vuxen ha svårt att lyssna på sitt eget hjärta och istället vara fokuserad på att tillfredsställa andra vilket förr eller senare skapar stress och olycka. Ett barn som inte kan tolka en förälders sorg eller ilska tar ofta på sig känslan och växer upp med stor ansvarstyngd på sina axlar. Man kan se det som att inom en vuxen person finns ett litet barn, fast i händelser som sedan länge är förbi.

I grunden jobbar vi med att rensa det undermedvetna sinnet från negativa och onödiga programmeringar men än viktigare är skapandet av nya positiva mönster, tankar och visioner. Med hjälp av hypnoterapi kan vi förändra ett inlärt beteende/mönster. Vi vill befria det inre barnet från de händelser som de fortfarande tror pågår. Det du behöver göra är att öppna ditt sinne och bjuda in förändring.

Sedan urminnes tider har man vetat att våra tankar är orsaken till vårt lidande. Hur du tolkar dina tankar avgör hur du mår. Tolkningen är ofta inte medveten utan programmerad i ditt undermedvetna. Vi kan hjälpa dig att förändra hur du tolkar dina tankar och intryck och ge dig större frihet och kontroll.

Fantasin och visualisering är redskapen vi använder för att skapa mål, känslor och din inställning. Du vill vara helt i linje med din vision, känslomässigt och i tanken. Det är i visionen vi börjar måla upp vägen. Ur visionen skapar vi en målsättning och riktar ditt medvetna och undermedvetna fokus mot den och gör detta fokus till en vana.

I ett starkt flow av positiva tankar och upplevelser finns inget motstånd. Vi tillåter oss att fokusera på det vi vill ha och gör vi det till en vana kan inte negativa tankar hindra oss. I ditt flow är du mer kreativ, motiverad, fokuserad på njutning och framsteg. Det är så människan är menad att leva.

Kunskapen om flow och attraktionslagen använder du som fundament i ditt skapande och det är genom den inspirerade handlingen som du blir en medveten skapare. 

Om Dan

Dan är certifierad Hypnoterapeut genom NGH och SAHH. Efter tusentals terapitimmar har han kunnat forma en egen stil som utgår från klientens upplevelser och behov, är intuitiv och lösningsfokuserad. Styrkan ligger i att kunna ge klienten kontroll och inflytande över processen. Det har beskrivits som djupt, transformativt och oerhört kraftfullt.