Ahtola Visionsbyrå

Vi ändrar inriktningen från hypnos till vision, från att fokusera på människors problem till att fokusera på att skapa ett helare, lyckligare jag. Från terapi till skapande. Hypnosen finns där men nu höjer vi blicken och ser längre framåt.

Visionen, fantasin och visualiseringen är oerhört viktiga när det handlar om att skapa en målsättning och en medveten och undermedveten vana att fokusera på målet. När du skapar en bild av dig själv när du nått ditt mål eller en upplevelse av ditt högre jag lägger du märke till hur du känner, tänker och agerar. Vi hjälper dig att gå in i ett tankesätt som är mer i linje med vad du vill ha, skapa positiva vanor och ta nödvändiga steg närmare målet. Målet är alltid nuet och vice versa. Ju mer du lever i din vision nu desto mer överflödigt är det att göra något annat nu.

vision hypnos